Meetinstrumenten

Met onze speciale tools brengen wij de vraagstelling van de doelgroep in kaart.

Projectmanagement

Graag geven wij ondersteuning en/of sturing aan uw project.

Trainingen

Krijg organisatiebreed grip op duurzame inzetbaarheid met onze trainingen

Transformeren is noodzakelijk. Wij zijn uw partner in de realisatie van een vitale organisatie omdat….

 

  1. De wereld verandert, klanten vragen om aangepaste dienstverlening. Hoe innoveren we? Hoe ontwikkelen we als organisatie?
  2. Mijn mensen hebben zich steeds opener en leergieriger op te stellen om mee te blijven kunnen in het arbeidsproces en we zien te veel mensen afhaken. Wat kunnen we doen om hen fit(s) proof te maken?
  3. In teams zien we grote verschillen tussen de autonome harde werkers en mensen die steeds meer lijken te vervreemden van de organisatie. Hoe houden we iedereen betrokken en aan boord?
  4. Vitaliteit en goed werkgeverschap zijn meer dan ooit een belangrijk aandachtsveld omdat we betrokken en bekwame mensen aan bord wil houden. Wat gaat ons hierin flink helpen?

 

Bureau Duurzame Inzetbaarheid Werkt is de partner voor inzetbaarheidstrajecten, sociale innovatie en medezeggenschap. We begeleiden, adviseren en trainen op het terrein van organisatieontwikkeling vernieuwing medezeggenschap, strategisch personeelsbeleid , leiderschap, talentontwikkeling en vitaliteit.

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin iemand zijn eigen werk kan doen zowel lichamelijk als geestelijk, nu en in de toekomst.

Even kennis maken

(wie zijn wij)

arianne

Specialist in verandermanagement en medezeggenschap

Arianne Simons

Adviseur
marjan

Specialist in HR en medezeggenschap

Marjan van Kaathoven

Adviseur
ine-pasfotoframe

Specialisatie in teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap

Ine van den Heijkant

Adviseur

Contactgegevens

Postbus 144
5480 AC Schijndel

Contactformulier


Meetinstrumenten

Wij geven ondersteuning en/of sturing aan uw project.

U wilt met uw bedrijf floreren, succesvol zijn en blijven. U ziet dat u nog meer uit uw organisatie wilt halen, met medewerkers die ook bij veranderende omstandigheden inzetbaar zijn, vitaal zijn, persoonlijke professionaliteit verder kunnen ontwikkelen en met onderlinge werkrelaties die bijdragen aan het floreren van uw bedrijf.

Een mooi moment om samen met Duurzame Inzetbaarheid Werkt Groep vanuit een helikopterview naar uw organisatie te kijken en inzicht te krijgen op het terrein van medewerkerstevredenheid, organisatie,- ARBO,- HR processen en onderlinge werkrelaties.  Samen met u maken we een analyse in zodat u zicht krijgt op  waar het aanwezige kapitaal is en “waar de schoen wringt”. De ontwikkelde meetinstrumenten van DIW geven u een helder beeld over de huidige en gewenste situatie.


Projectmanagement

Inbedding van het traject Duurzame inzetbaarheid vraagt om capaciteit voor het inrichten en aansturen van het traject.  Bij Duurzame Inzetbaarheid gaat het om vier belangrijke aandachtsgebieden:

  • Vitaliteit; fit, gezond en het gemotiveerd houden van medewerkers
  • Kennis en kunde en hoe de medewerker zichzelf kan blijven ontwikkelen
  • Cultuur en persoonlijk leiderschap om duurzaam inzetbaar te blijven
  • Arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden

Of alle aandachtgebieden onderdeel van uw project zijn of focus op een deel ervan, samen met u zoeken we wat de focus voor uw organisatie dient te zijn.  We ontzorgen uw organisatie door de rol van projectmanager op ons te nemen en of adviseren uw eigen projectleiders. Zo mogelijk richten we in uw organisatie een evenwichtig en deskundig Duurzaamheidsteam in om alle gewenste aspecten van DI stevig op de kaart te zetten en ondersteunen. Onze adviseurs hebben ervaring in projectmatig werken.

Trainingen

De belangrijkste bouwstenen voor een organisatie in ontwikkeling zijn de medewerkers. Zijn ze “fit for the future?” en “does it fits” bij de medewerker? Hoe blijven medewerkers vitaal, vakbekwaam en in verandering? De beste resultaten bereik je samen, hoe zorg je voor een optimale en betekenisvolle samenwerking? Hoe krijg je zicht op vastzittende patronen en hoe ontwikkelen we naar een meer inspirerend en faciliterend leiderschap? Hoe creëren we een lerende organisatie waar een duurzaam werk- en leerklimaat kan ontstaan?

Wilt u aan de slag met deze of vergelijkbare vragen? We stellen met u samen een leer- en ontwikkelprogramma op waarbij aandacht is voor cultuur, leiderschap, talent/teamontwikkeling, medezeggenschap en participatie, samenwerking, verandermanagement en medewerkers-tevredenheidsonderzoeken. Onze trainers-coaches zijn gecertificeerd in teamcoaching®, Profile Dynamics®, DISC®, Mapstell®, Insights Discovery® en kan ingezet worden als onderdeel van het ontwikkelprogramma.